Náš Lyžařský sportovní klub by nemohl existovat bez veřejné podpory ze strany různých institucí.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem veřejným institucím, které nás ve své činnosti podporují.

V roce 2022 jsme obdrželi následující podporu:

Znak města

Město Lomnice nad Popelkou

Dotace z programu SPORT A TĚLOVÝCHOVA
podprogram 1.1 údžba a provoz, podprogram 1.2 sportovní činnost, podprogram 1.3 významné akce, 1.4 mzdové náklady na údržbu a provoz sportovního areálu

 

LBC

  Liberecký kraj

dotace z podprogramu č. 4.26 - Podpora sportovní činnost dětí a mládeže ve sportovních klubech 2022
Pravidelná celoroční činnost LSK Lomnice nad Popelkou

dotace z podprogramu č. 4.23 - Sportovní akce
Malá cena města Lomnice nad Popelkou

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE z rozpočtu Libereckého kraje
Skokanské můstky Lomnice nad Popelkou