Jelikož již máme nasmlouvané kapacity na soustředění na rok 2023
zveřejňujeme jejich termíny již nyní, abyste si je všichni mohli poznamenat
a věděli vše s maximálním přestihem.


Vesec 1. 7. (sobota) - 6. 7. (čtvrtek)
Holany 7. 8. (pondělí) - 12. 8. (sobota)