Jelikož již máme nasmlouvané kapacity na soustředění na rok 2022
zveřejňujeme jejich termíny již nyní, abyste si je všichni mohli poznamenat
a věděli vše s maximálním přestihem.


Vesec 2. 7. (sobota) - 7. 7. (čtvrtek)
Holany 8. 8. (pondělí) - 13. 8. (sobota)