Jelikož již máme nasmlouvané kapacity na soustředění na rok 2021 zveřejňujeme jejich termíny již nyní, abyste si je všichni mohli poznamenat a věděli vše s maximálním přestihem.
Vesec 2. 7. (pátek) - 7. 7. (středa)
Holany 9. 8. (pondělí) - 14. 8. (sobota)