Jelikož již máme nasmlouvané kapacity na soustředění na rok 2018 zveřejňujeme jejich termíny již nyní, abyste si je všichni mohli poznamenat a věděli vše s maximálním přestihem.
Vesec 3. 7. (úterý) - 8. 7. (neděle)
Holany 6. 8. (pondělí) - 11. 8. (sobota)